चित्रकार समाजया संस्कार

tej-kumar-chitrakar

१.मचा प्वाथ्य दुसांनिसें मस्तय् ज्याखंतक १) इहीपा २) धौवजी नकःवने ३) सिचुपालु कंकेछ्वय् ४) घ्यःवजि नकःवने ५) मचाबू ब्यंके ६) मचाबू स्ववने ७) मचाबू लह्यू हयेगु ८) लहिहया प्यन्हु दयका ९) प्यूचां न्हयाकःवयेगु १०) जा नकेगु ११) निदं बुन्हि १२) कय्ता पुजा १३) इहि यायेगु १४) बाह्राःतय्गु १५) बाह्राः छुवनेगु… Read more“चित्रकार समाजया संस्कार”

सायमि समाजया संस्कार

saah

झीसं हनावयाच्वनागु रितिथिति वा कर्मकाण्ड थुकथं दु ः– क) इहिपाः (विहाः)          झीगु जीवनय् इहिपाः अतिकं महत्वं जाःगु संस्कार वा ज्या खः । थ्व संस्कारं निम्हेसिया दथुइ हिया स्वापू तयेगु ज्या याइ । मानन्धरतय्गु विहाः विधिया थःगु हे विशेषता दु । थौंकन्हय् मानन्धरतय्गु विहाबलय् म्वाःमदुगु झंझट, झमेला… Read more“सायमि समाजया संस्कार”

राजोपाध्याय् समाजया संस्कार

३. सामाजिक व्यवस्था           राजोपाध्याय् हिन्दु सनातन धर्म परंपराकथं प्यंगु वर्ण मध्ये ब्राम्हण वर्णय् लाः । थ्व जाति विशेष याना नेवाः समाजया हिन्दु नेवाःत मध्ये स्यस्यःतय्गु पुरोहित वर्ग खः । समाजय् थुमित ‘बाज्या’ धका सम्मानपूर्वक, सम्बोधन यायेगु चलन दु । थौं कन्हय् नं परंपरागत विचार धारायापिं नेवाःतय्सं… Read more“राजोपाध्याय् समाजया संस्कार”

स्यस्यःसमाजया संस्कार

सामाजिक संस्कार :- स्यस्यःतय्सं यानावयाच्वंगु सामाजिक संस्कारत क्वय् न्ह्यब्वयाकथं दु । १. धौबजि नकःवनेगु             थः म्ह्याय्मचाया प्वाथय् दुगु न्हय्ला दुने थःछेँपाखें मचा बुइम्हेसित धौबजि नकःवनेगु चलन दु । धौबजि नकःवनिवलय् धौबजिया नापनापं म्ह्याय्मचाया छेंजः पिंत फुक्कसित गाक्क खें, ला नापनापं प्यताघासा दयेकाः अन्तिइ अय्लाः,… Read more“स्यस्यःसमाजया संस्कार”

हरिसिद्धि प्याखं

जलय् नेपाःया दकलय् पुलांगु हरिसिद्धि प्याखं            दंय्दसं होलिपुन्ही खुनु जलय्‌ नेपाःया हे पुलांगु प्याखं हरिसिद्धि प्याखं हुइकीगु खः । विक्रम सम्वत्‌ न्ह्याय् स्वयां न्ह्यः हे न्ह्याःगु धयातःगु थुगु प्याखं दथुइ दिना वनेधुंकाः अमर मल्लं हाकनं न्ह्याके ब्यूगु इतिहासय्‌ उल्लेख दु । न्हापा खँल्हाबल्हा नापं दुगु… Read more“हरिसिद्धि प्याखं”

वैष्णवधर्म

-उपप्रा वज्रमुनि वज्राचार्य नेपालय् वैष्णवधर्म           नेपाःया पूर्व पश्चिमया पहाडि लागाय् ई.पू. पाखे वैष्णवमतं दकले न्हापां पलाः तःगु सीदु । बस्ती दुगु थासय् न्हापां पलाःतय् ग्यानाः लिक लिक पहाडि लागाय् दुहाँ वय् धुंकाःतिनि बस्ती दुगु थासय् दुहाँ वःगु खनेदु ।          पूर्वया कोशी… Read more“वैष्णवधर्म”