संस्कार

   संस्कारया शाब्दिक अर्थ परिष्कृत रुपं याना व:गु ज्या खः तर प्रचलित अर्थ खः सुखमय जिवनया निम्ति न्हापनिसें यानाव:गु विधि ब्यबहारया ज्या | थ्व कथं नेवाः संस्कृतिया दुने मुख्यत: सामाजिक संस्कृति धयागु प्वाथय् दुसानिसें वो मचाबुसांनिसें सिधुंका तक यायेगु रितिथितिया संस्कार खः | खला नेवा: जाति धयागु त:गु जातं सयुंक्त छगू बिशाल समाज खः | उकिं थुपिंस गुलिं जातया छुं फरक संस्कार नं मदुगु मखु अथेसां नेवाःतय मंका: धयाथें जुयाच्वंगु संस्कारयात नेवाः संस्कृतिया विशेष अङ्ग कथं नालाता:गु दु | थ्वकथंया मनू प्वाथय् दुसांनिसें बुयाः सीधुंका: तक यायेगु परम्परागत ज्या छु छु खः उकिया सारांस न्ह्याब्वये |

 

मचा प्वाथय् दुसांनिसें बुया:लि सिधुंका तक यायिगु पारिवारिक रितिथितिया संस्कार :

१. मचाबुये छुं दिन न्हेव धौबजि नकेगु
२. मचाबूगु ब्यंकेगु
३. जात: च्वया: नां छुनेगु
४. मचाबूगु स्वकेगु
५. मचाबूगु लहियेत थ:छेंय् यंकेगु
६. मचाया न्हायपनय् प्वा:खानेगु
७. मचा जन्कु (जा नकेगु)
८. मचाया निदं बुदिं हनेगु
९. मचायात आख:ब्वंकेगु शुरु यायेगु
१०.मिजंमचाया बुसंखा (चुडाकार्म), मिसा मचाया इहि यायेगु
११. मिजं मचाया कयता पूजा वा बरेछुये (ब्रतबन्ध), मिसा मचाया बाह्रातये
१२. विबाह
१३. ज्याथ जिथिजन्कु
१४.सिज्या

Spread the love