Jheegu Information

All information of newar community.

किपा फेसबूक (सिद्धिलक्ष्मी श्रेष्ठ)

डा. चुन्दा वज्राचार्य

             पोहेलाथ्व पूर्णिमा अर्थात पौषशुक्ल पूर्णिमा कुन्हुयात मिलापुन्ही कथं हनेगु याइगु खः । थ्व दिन विशेष याना: नेवा:तय्‌ स्वस्थानी बाखं कनीपिनि बाखं कनेगु सुरु याइगु खः । स्वस्थानी बाखं मिलापन्ही कुन्हु न्ह्याका सिपुन्ही कुन्हु क्वचायेकेगु याइ । स्वस्थानी बाखं छँय्‌ छँय् थ: परिवार जःछि च्वना कनीगु खः । बाखं कनेत सफूयात पूजा यायेगु याइ । बाखं कने सिधल धायेवं बाखंपाः धकाः बरां, कःनि, मुस्या, गुलमरि लाखामरि आदि बाखं न्यनाच्वपिन्त सिन्हः तिकाः बाखंपाः धका: इना नकेगु चलन दु । स्वस्थानीया बाखं विशेष याना: हिन्दुमार्गीपिसं
कनेगु याःसां बौद्धमार्गीपिनि न कनेगु या:पिं दु।

janabahal79 किपा (युत्युव मनि बज्र बज्राचार्य)

          मिलापुन्ही बलय्‌ विशेष यानाः यैंया जनबाहा:द्य:यात दशंकर्म याइगु दिं ख: । पोहेला शुक्ल अष्टमी अर्थात पौषशुक्ल अष्टमी कुन्हु जनाहाःद्यःयात जनबाहा:द्य: तयात:गु देगले लिकया जनबाहालय्‌ पूर्व दक्षिण कुनय च्वंग दबुली द्यः हयाः लं पुल्यं छायेगु धका द्यःयात न्हुधाः याइगु ख: । अर्थात ख्वालय्‌ तुइक पाना ‘मिखा, न्हाय्‌, म्हुतु, म्हय्‌ गन स्यना च्वसा दयेकेगु रङ्ग छीगु यायेगु याइ । अन लिपा पुन्ही तक्क जनबाहा:द्य:यात निभालय्‌ पाकेगु धका वहे दबुली तयातयेगु याइ ।

             मिलापुन्हीबलय् गुरुजुँ व जनबाहाः:या पांजु, पालात च्वना जनबाहा:द्य:यात ‘मिसातय्त व मि्जंतयत याये माः:गु मचाबु ब्यंकेगु, जकुं यायेगु, इही यायेगु, ब्रतबन्ध यायेगु आदि दश कर्म अभिशेष, याना: पुलांगु ल॑ त्वकाः न्हुगु लँ फिका: जनबाहाःद्य:यात न्ह्याबलें तया तैगु देगलय्‌ तये यंकेगु याइ । वया कन्हे कुन्हु जनबाहा:द्य:या पाला वा खलःतय्‌ म्ह्याय्मचात भिनामचात, श्रद्धादुपिं ज्या:सपिं ‘फुकसितं भ्वय्‌ नकेगु याइ ।

           थ्व कुन्हु निसें लछितक सुथय्‌ सुथय् तीर्थ तीर्थय्‌ म्व: ल्हुया: शंख पुयाः माध हाला वयेगु नं चलन दु । विशेष याना चिकुला बलय्‌ मचात यक्व सिल प्वालय्‌ च्वना दनेगु अल्छी जुया च्वनी धका: मचातय्त सम्बोधन याना माघ हाला: वइगु खः ।

हय्‌ जक मचात दं दं
माध वने त्यल
द्यःद्यःपिं दर्शन याये नुं

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shyam Lal Shrestha
shyam-lal-shrestha-ji
Your Contribution