झीगु नगुमा ११४३ वछला

naguma 2080 bachhala
मितितिथिसंस्कृति
बैशाख ८ गतेपारूबुंगद्यः रथय् तइगु
बैशाख ९ गतेद्वितीयानाला महालक्ष्मी जात्रा (द्वितीयानिसें पंचमीतक)
बैशाख १० गतेतृतीयाअक्षय् तृतीया, देगुपूजा
बैशाख ११ गतेचतुर्थीबुंगद्यः सालिगु,
बैशाख ११ गतेचतुर्थीलुभु महालक्ष्मी व भैरव जात्रा
बैशाख २२ गतेपुन्हिस्वांयापुन्हि/बुद्धजयन्ती/बाेधिसत्व
  भोँत,चण्डेश्वरीअजिमा जात्रा
  पलांचो भगवतीया जात्रा
Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *