झीगु नगुमा/ पाेहेला थ्वः/गाः

calender2079

तिथि

गते

 जात्रा, पर्व, मेला, व नखःचखः

तृतीया पुष ११ दकले चिहाकगु न्ही
अष्टमी पुष १५ येँ जनवाह द्यःया न्हव
मिलापुन्हि पुष २२ -स्वस्थानी व्रतारम्भ,-चाँगुनारायणया कलश जात्रा, -माधव नारायण धलं प्रारम्भ,-खोप हनुमंती खुसी मेला 
 नवमी  माघ १  घ्य:चाकु संन्हु , देवघाटय् मकर मेला 
 औंशी  माघ ७  आर्यघाटय् माधवनारायण मेला
Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *