छगःआखः खँग्वः

छगःआखः खँग्वः

बालकृष्ण हलवाइ

नेवाःभाषां नेपाली 
अं आँप 
आः अहिले 
ई बेला/थुक(मुखको) 
उ लगाउ/छोपेको खोल 
ओ बारा(मासको राटी) 
कं काँडा 
कः छोक्रा 
का धागो 
की किरा,काँटी 
कु भारी 
कुं धुँवा 
कू भकारी 
कें वहिनी/तिहुन(तरकारीको) 
कै खटीरा 
को काग 
कों घ्याम्पा 
कौ फलामको काम गर्ने पेसा 
ख हो 
खँ कुरा 
खं देख्छ 
खः रथ 
खा कुखुरा 
खाः सिसा 
खि गुहु (दिसा) 
खुँ चोर 
खू धातुको पुरानो पत्रु 
खें अण्डा, फुल 
खै खकार 
खो खुर 
खौ तोरीको पीना 
ख्या ख्याक/जिस्किनु 
ख्यूं अँध्यारो 
ख्यें अण्डा 
ग चढ 
गं घण्टा (घन्टी) 
गः खोर 
गा बर्को (मजेत्रो 
गाँ गाउँ 
गाः खाल्डो 
गुं बन जंगल 
गो खोई?/गोलो 
गौ कुर्कुचा 
घः गाग्रो /जाँतो 
घाः घाउ 
घौ घण्टा (समय) 
घ्यघिउ 
चा माटो/रात/चक्का 
चि नून 
चिं चिन्ह 
चु टेक,बेंड 
चूं पीठो 
चो टुप्पो, पिसाब 
च्य नोकर 
च्यु बाँध 
च्यू बाँध 
छ तिमी 
छं तिमीले 
छा चढाउ 
छाः छ्यापी /सार्हो 
छिं तपाईले 
छु के 
छुं मुसा 
छें घर/महल 
छों तामा (बाँसको) 
छ्यू (खोला) तर 
जँ कम्मर 
जः प्रकाश 
जा भात 
जाः उचाई 
जि  
जी जिरा मसला 
जू जुवा (तिहारमा खेलिने खेल) 
जो जोडी/एकै उमेरको 
ज्ञां ज्ञान 
झि दश 
झी हामी 
झो लस्कर/लाईन 
झौ लाहा 
झ्या झ्याल 
तँ थप 
तं रीस/उकालो 
ति झोल 
ती कोठी 
तु उखु/उगाउ 
तू तोरी 
तूं इनार 
तो बहाना 
तौं बैठक (भाँडाको 
त्या सूम्लो 
त्या सुम्लो/जित 
थः आफनो मान्छे 
था बजाउ/बुन 
थां थाम 
थी गहनामा लगाउने पत्थर 
थू आगो फुक्ने ढुंग्रो 
थो भाँडा(गहिरो किसिमको भाँडा) 
थों जाँड 
थ्या सजातिय 
दँ बर्ष/उठ 
दं बर्ष/सस्तो 
दा बोसो/कुट 
दाँ रुपैयाँ 
दु  
दू डोली 
दो गोरु/हजार (१०००) 
द्यः देवता 
धः ढक/कुलो 
धा ढोलक बाजा/भन 
धी ढीक (घरको पुरानो किसिमको ढोका) 
धू धुलो मैलो 
धूं बाघ/सिन्के धुप 
धो धर्का 
धों स्याल 
धौ दही 
न फलाम/खाउ 
नाः हिलो 
नी चोखो 
नो नोल 
नौ खरानी/आकाशको तारा 
पं बाँस 
पु वियाँ /साहु तिर 
पू असिना/पुवांलो 
प्या भिजेको 
प्यों चाक 
फ थाप 
फं केराको घरी 
फः घरको पेटी 
फा सुंगुर/थाप/ओढ 
फि बालुवा 
फी पत्रो 
फु सक्छु 
फु सक्छु 
फू दाउनी 
फे हावा 
फै भेंडा/सकिन्छ 
फो थुंगा 
फ्य चाट 
फ्यँ फुकाउ 
फ्यू लगाउ 
फ्यों फुकाउ 
बं भूई 
बः काँध 
बि छाड 
बी दिन्छ 
बुं खेत 
बै वहीखाता 
बौ बाबु 
ब्या चौडाई 
भा भाउ 
भी पत्रो/केस्रा 
भु थाल 
भू जोड्नी/गाउ 
भों कागज 
भौ बुहारी 
भ्या भेंडा/भ्याक 
भ्या लसपल 
म भूस 
मः माड 
मा आमा 
मां माला 
मि आगो 
मी मेथी 
मु बटुल 
मू मुल्य 
मे जिब्रो/गीत 
मै मोही 
म्ये भैंसी 
य मन पर्छ 
ल पिउने पानी 
लँ बाटो 
लं लुगा 
ला मासु 
लाः र्याल 
ली पितल 
लु खन्याउ 
लुं सुन 
लैं मूला 
लो सुहाँउछ 
व त्यो / र 
वः चाँदी/मासको रोटी बारा 
वा धान/दाँत/आउ 
वू पाकेको 
वें बौलाहा 
वें बौलाहा 
सँ केश 
सं केश 
सं हल्लिन्छ 
सः आवाज 
सः आवाज/जान्दछु 
सा गाई 
साः मिठो/मल 
सि जूम्रा 
सिं दाउरा 
सी मैन/सिउर 
सु पराल / को ? 
सों फोक्सो 
सौ गोवर 
स्यः मासी (नली हाडभित्रको गिलो पदार्थ) 
स्या दुख्छ 
स्यु थाहा छ 
स्यें कलेजो 
हँ एक किसिमको ज्यावल/माला उन 
हः पात 
हा हाँगा 
हि रगत 
ही पोलेको दुखाई 
हुं जाऊ 
हू बौलाहापन 
हें हाँस (पन्छी) 
हो दुलो 
Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *