नेवाः नां

प्रेम सायमि लूजः पिथना मिसा मस्तय्गु नेवाः नां  = अर्थ अनला  =   अधिक मा, मनमास   अन्हिला  =   अन्यायेगु ज्या  आज:मिखा  =   अज:उलात:गु मिखा  अमेली  =   संसोधन, हनावना  इता  =   दक्षिण,पारी,उखे  इता  =  च्याकेत चिकनय् बुलात:गु का  इना  =   गणेद्य: इलां  =  द्य:या फुसय् प्यनिगु काप: उफोस्वां  =   छ्ताजि नस्वास्गु स्वाँ उलुपा … Read more“नेवाः नां”