Jheegu Information

All information of newar community.

शिवरात्रिया महत्व

शिवरात्रिया महत्व ज्ञां धुकू शिवरात्रिया महत्व शिवरात्रिया महत्व घ्रुवकृष्ण ‘दीप’         शिवरात्रि वा सिलाचःर्हे नेपाःमितयगु लागी छगू तःधंगु घार्मिक पर्व खः । थुकी छुं संदेह मदु। हरेक साल फाल्गुण कृष्ण चतुर्दशी कुन्हु वसन्‍त ऋतु लिसें अनेकों भाव तरंगत ज्वना झीगु न्ह्योने ध्यंक वैगु थ्व धार्मिक पर्वया तःधंगु महिमा दु ।   […]

Shyam Lal Shrestha
shyam-lal-shrestha-ji
Your Contribution