Jheegu Information

All information of newar community.

कँचा

kuma700425

कँचा काजीमान डंगोल चा धैगु छु ? थुकिया परिभाषा छु ख: धकाः सुनानं न्ह्यस: तल धाःसा थीथी मनूतपाखेँ थीथी कथं लिस: वयफु, छायेधाःसा चाया बारे मनूतय्‌ थीथी धारणा दयाच्वनी । छम्ह सडक इञ्जिनियरया दृष्टी चा धैगु अज्याःगु बस्तु जुइफु गुगु सडक निर्माणया झ्वलय्‌ ज्याख्यलय्‌ दइ । छम्ह कुम्हाःया मिखाय्‌ थलबल छीत उपयुक्त बस्तु जुइफु । अथे […]

Shyam Lal Shrestha
shyam-lal-shrestha-ji
Your Contribution