श्रीकृष्ण श्रेष्ठ

छें :- बागबजार , यें
बू :-  बि.सं.२०२४
मदुगु :-  बि.सं.२०७१
बौ :- राधाकृष्ण श्रेष्ठ
मां :- जगतकुमारी श्रेष्ठ
ज्या :- अभिनेता व  निर्माता

Description

निर्माता  :- कहाँ  भेटिएला व  कोहिनूर

संकिपा :-  राजामति नापनापं ७० गु मयाक्क संकिपालय् अभिनय यानादीगु  ।

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “श्रीकृष्ण श्रेष्ठ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *