गणेशराम ‘लाछि’

मेगु नां :-गणेशराम प्रजापति
छें :- चपाचो ,थिमि
बू :- ने.सं.१०८०
बौ :- तेजकृष्ण लाछि
मां :- नानीमाया लाछी
च्व: म्ये व छधा:प्याखं

Description

न्हापां

Spread the love
Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *