कृष्ण प्यारी श्रेष्ठ

च्वमि म्हसीका

नां : कृष्णप्यारी (चन्द्यो) श्रेष्ठ

थाय्बाय् : ताहाननि ( इटुंबहाः) येँ ,
shresthakrishnaa26@gmail.com

जन्म : २०२३/५/२०

बा : स्व. हरि प्रसाद श्रेष्ठ

मां : सूर्य माया श्रेष्ठ

मिजं: श्यामलाल (चन्द्यो) श्रेष्ठ

बाजु : स्व. बेखालाल (चन्द्यो) श्रेष्ठ

माजु : स्व. रानीमाया (चन्द्यो) श्रेष्ठ

शिक्षा : एम्. ए. संस्कृति/एम्. ए. नेपालभाषा

लजगा : नेपालभाषा शिक्षण सहायक (शिक्षक) येँ महानगरपालिका

कृति :

१.बोदेया नीलबाराही द्य:गं नकेगु परम्परा

२.थीथी पत्रिकाय् च्वसु पिदंगु

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “कृष्ण प्यारी श्रेष्ठ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *