आशाकाजी थकू

छें :- शुभेच्छा मार्ग -१०२ , सुबिधानगर, कोटेश्वर, काठमाडौँ – ३२
बू :- २०१२ साल भाद्र २७  गते, मिलाकोछेँ, तःचपा त्वा:, ख्वप-९
बौ :-भैरब सिंह थकू
मां :-आशा माया थकू
ब्वं :- M.A.(Arts in Geography),
ज्या :- कलाकार,कार्टोग्राफरमा फ्रीलांसर व  चित्रकार

Description

सिरपा:-
१. ‘बःजूयालिलाम’– बेष्ट आक्टर ,नेपालभाषा , मुनास:
२. ‘१२ बजे ’ ख्यालः, –नेपालभाषा व नेपालीभाषा , न्हापसिरपा: , मुनास: व एकेदेमि
३. ‘रानीपुखु’ ख्यालः– ल्यू,नेपालभाषा , मुनास:
४. ‘लाटा’ख्यालः– न्हाप, नेपालभाषा , मुनास:
५. ‘तन्त्र टाब्लेट’ ख्यालः, नेपालभाषा , न्हाप सिरपा, एकेदेमि
६. थिथि संघ संस्थापाखें  सम्मान

नेपालभाषा संकिपाः :-
(१).१२ बजे ,(२).झोकमनीम्ह, (३).तं बैंक,(४).न्हिसुतु, (५).चकना, (६).हिसिमदु,(७).माया रे रत्न , (८).मतिनायाकल्ली, (९).ईहिपा,(१०).लिबाय् धुंका, (११).डाडसन एण्ड मम

नेपाली संकिपाः :-
(१).लक्ष्मी, (२).मह चौतारी ,(३).डकर्मी, सिनो ,

पिहाँ वय् बाकीगु नेपालभाषा संकिपाः
(१).यःबाजित नं का वा…।, (२).सितुलानी,च्वापु फय्

दबू प्याखंः ख्यालः :–
(१).बःजूयालिलाम,(२). १२ बजे ,(३).अस्पतालया जा, (४).जिमिअजि,(५).रानीपुखु, (६).खेलखत्तम, (७).तन्त्र टाब्लेट, (८).थौंमन्त्रीवइगु, (९).नेपालसम्बत्, (१०).खुँ, (११).न्यू मोडेल, (१२).टुरिष्ट गाइड, (१३).छ्वासय्, (१४).यःबाजित नं का वा….।,(१५).स:लू, (१६).लाटा, (१७).मिसादँ, (१८).जनगणना,(१९).न्याल्ल्लब्यां, (२०).शहिदया म्हगस, (२१).ट्याक्टर पुर (२२). नगरपालिका,(२३).जन्तर

जिं स्यनागु प्याखं :-
(१).स्वर्ग व नर्क,(२).खाःहालः, (३).पासापिं,(४).खुँ, (५).१२ बजे , (६).तन्त्र टाब्लेट, (७).आ यां क्वात,(८).मिस्कत, (९).मालामाल, (१०).सन् २०००

भ्रमण :–
नेपालया : ७०जिल्ला, भारत, भुटान, चीन,अरब, अमेरिका, मलेशिया,सिंगापुर

 

Spread the love

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “आशाकाजी थकू”

Your email address will not be published. Required fields are marked *