स्वप्नपरीक्षा

राजित बहादुर श्रेष्ठ न्ह्यखा      स्वप्न-सपना – म्हगस । प्राणीया उत्पत्तिनिसें हे म्हगसया नं अस्तित्व दत जुइमा: छाय्‌ कि आपाः धैथें प्राणीत प्रायः सुर्यास्तनिसें सुर्योदयतक मिखा तिसिना: आनन्दं द्यनी । अथेला मनूतय्‌गु सवालय्‌ उमेर कथं थुलि ई द्यनेमा: धैगु वैज्ञानिक ल्या: दु अले न्हिनय्‌ द्यने मज्यू धैगु नं मान्यता… Read more“स्वप्नपरीक्षा”

सकिमिला पुन्ही

halimali

डा. चुन्दा वज्राचार्य सकिमिला पुन्हीः        बौद्धमार्गी नेवातय्गु लागि सकिमिला पुन्ही धयागु दिं त:धंगु दिं खः । थ्व हे दिनय्‌ स्वयम्भू महाचैत्य प्रतिस्थापित याःगु घाइ । थ्व कुन्हु स्वयम्भू भगवानया थाय्‌ वना: पुजा या: वनेगु परम्परा दु । स्वयम्भुई हलिमलि ब्वयेगु व तुत: ब्वनेगु परम्परा नं दु।        कछला… Read more“सकिमिला पुन्ही”

मनूतय्गु जीवनय् नां छुइगु संस्कारया महत्व

उपप्रा वज्रमुनि वज्राचार्य म्हसीका मनूत सामाजिक प्राणी ख: । मेपिं प्राणीयाके सिबें चेतना तत्व अप्व: दुगु कारणं मनू मेपिं प्राणीपिंसिबें बिस्कं जुल । मेपिं फुक्क प्राणीयाके आहार, विहार, निद्रा, भय व मैथुन दै, तर चेतना वा विवेक मनूयाके जक हे दु । थथे बिचाः याय्फुपिं विवेकशील, चेतनशील प्राणीपिन्सं जक हे कन्हय्‌या खुशीया लागी थौं योजना दय्‌के… Read more“मनूतय्गु जीवनय् नां छुइगु संस्कारया महत्व”

नासः व नासःद्यः

नासः व नासःद्यः रमेशकाजी स्थापित झीगु संस्कृति       नासः झीगु नेवाः समजय् यक्व हे छ्यलाबुलय्‌ वयाच्वनीजु खँग्व: ख: । न्ह्यागु खँ ल्हाःसां, न्ह्याथे यानाक्यंसां हिसि दुम्ह अथवा न्ह्याम्हेसियां यइम्ह मनूयात “नासलं लिउमम्ह” धाइ । अथेहे मनूतय्‌ सुयं मययेक मययेक खँ ल्हाना जुइम्ह सना जुइम्ह, हासिमाेरा, हासिं मलाम्ह वा बिसिद्धिम्ह मनूयात “नास: छखे लाःम्ह, “नास:… Read more“नासः व नासःद्यः”

दाफाम्ये

dafa

दाफाम्ये – दीपा महर्जननेपालभाषा जर्नलकिपा – youtube म्हसीका         नेपाः देय्या थीथी जातिमध्ये नेवाः जाति नं थःगु हे बिस्कं पह दुगु जाति ख: । थ्व जाति थःगु हे बिस्कं इतिहास, परम्परा, संस्कृति, संस्कार दुगु जाति ख: । मेमेगु जातिसिबें सभ्य जातिया रूपय्‌ परिचित नेवाःतय्‌गु साहित्य, कला, संगीत नं… Read more“दाफाम्ये”

अबुया ख्वाः स्वयेगु

sweets25

डा.चुन्दा वज्राचार्य           गुंलागा: औँसी अर्थात भाद्रकृष्ण औँसीकुन्हु नेवा: जातिया नापनापं मेमेगु जातिं नं थःत जन्म ब्यूम्ह अबुया दीर्घायु कामना यासे, अबुपाखें भिं जीवनया लागि सुवाः फयेगु दिं खः । वैशाखकृष्ण औँसीकुन्ह थःत जन्मयाःम्ह मांया ख्वा: स्वये थें भाद्रकृष्ण औँसीकुन्हु अबुया ख्वा: स्वयेगु दिं ख: ।        … Read more“अबुया ख्वाः स्वयेगु”