मनूतय्गु जीवनय् नां छुइगु संस्कारया महत्व

उपप्रा वज्रमुनि वज्राचार्य म्हसीका मनूत सामाजिक प्राणी ख: । मेपिं प्राणीयाके सिबें चेतना तत्व अप्व: दुगु कारणं मनू मेपिं प्राणीपिंसिबें बिस्कं जुल । मेपिं फुक्क प्राणीयाके आहार, विहार, निद्रा, भय व मैथुन दै, तर चेतना वा विवेक मनूयाके जक हे दु । थथे बिचाः याय्फुपिं विवेकशील, चेतनशील प्राणीपिन्सं जक हे कन्हय्‌या खुशीया लागी थौं योजना दय्‌के… Read more“मनूतय्गु जीवनय् नां छुइगु संस्कारया महत्व”

नेवाःतय्गु मौलिक संस्कारः ज्याःजंकु

उपप्रा. वज्रमुनि वज्राचार्य संस्कार म्हसीका            मनूत जन्म जुयाः समाजय् च्वनाः म्वाय्गु चेतनाया विकास नापनाप संस्कारया जन्म जुल । संस्कारया अर्थ पवित्र, शुद्ध, भिंकेगु, बांलाकेगु, दय्केगु अर्थय् कयातःगु दु । ब्यावहारिक जीवनय् नं संस्कार धैगु मनू जन्म जुइधुंकाः मसीतले आनन्दं म्वाय्गु लँपु ज्याय्गु लागि छगू भूगोल,… Read more“नेवाःतय्गु मौलिक संस्कारः ज्याःजंकु”

बरेछुइगु प्रवज्या ग्रहण

barechhuigu

बिमल प्रभा वज्राचार्य (मतिना ने.सं.११३३) श्राेत ः- रवि शाक्य       नेवाःत प्राचीनकालनिसें बसोवास यानावयाच्वपिं नेपाःया आदिबासी ख: । थन दुहांव:पिं आर्यत नं नेवाः समाजय्‌ भ्यलेपुना: नेवाः समाजया हे संस्कृति नालावयाच्वंगु दु । थुज्व:गु सम्मिश्रण हे नेवा: संस्कृतिया दकलय्‌ महत्त्वपूर्ण विशेषता खः । नेवा:त अप्व: याना: नेपा:या स्वनिगलय्‌ च्वनाः थःगु… Read more“बरेछुइगु प्रवज्या ग्रहण”

धाेबि समाजया संस्कार

सामाजिक संस्कार :- धौ–बजि नकः वनेगु :-            म्ह्यायमचाया प्वाथय् दुगुया गुला दुने धौबजि नकः वनेगु धकाः थःछेँ  खलः वनेगु चलन दु । थुबलय् म्ह्याय्मचायात नकेगु धकाः वनिगु खःसां छेँ जःयात हे गाक्क मेमेगु नसाज्वलं, ला, खेँ, वः प्यथी अचारनापं सुराइलय् अय्लाः, थ्वं छम्ह व्यक्तियात ज्वंकाः मां, निनि, तताःजु,… Read more“धाेबि समाजया संस्कार”

सी संस्कार

मृत्यु संस्कार दुने जोगीचक्र   रविन श्रेष्ठ             मनू सामाजिक प्राणी ख: । हलिमय् च्वंपिं फुक्क प्राणीयाके आहार, विहार, निद्रा, भय व मैथुन दइ तर चेतना छता मनूयाके जक दइ । थथे चेतना दुपिं विवेकशील व चेतनशील प्राणीपिन्सं जक कन्हेया खुशीया लागिं थौं योजना दय्‌की… Read more“सी संस्कार”

नेवाः नां

प्रेम सायमि लूजः पिथना मिसा मस्तय्गु नेवाः नां  = अर्थ अनला  =   अधिक मा, मनमास   अन्हिला  =   अन्यायेगु ज्या  आज:मिखा  =   अज:उलात:गु मिखा  अमेली  =   संसोधन, हनावना  इता  =   दक्षिण,पारी,उखे  इता  =  च्याकेत चिकनय् बुलात:गु का  इना  =   गणेद्य: इलां  =  द्य:या फुसय् प्यनिगु काप: उफोस्वां  =   छ्ताजि नस्वास्गु स्वाँ उलुपा … Read more“नेवाः नां”