Jheegu Information

नीति नियमय्‌ मातृभाषा

संविधानय्‌ मातृभाषा क) नेपाःया संविधान २०४७           नेपाःया संविधान २०४७ य्‌ नेपाःया दुने च्वंगु मातृभाषायात राष्ट्रिय भाषा व नेपाली भाषायात राष्ट्र भाषा धका उल्लेख यानातःगु दु । छुन समुदायनं थःथःगु मातृभाषाया माध्यमं प्राथमिक तह जक आखः ब्वंकेगु, ब्वनेकुथि चायेकेगु प्रावधान ब्यूगु दु । उगु हे प्रावधानयात […]