९. ज्यानाखँग्व: (Formation of Words)

omnamobagiswaraya

इस्वरानन्द  (मूलुखा) स्राेत –रवि शाक्य खँग्वः नेपाल भासाय् स्वकथं दय्के दु  । १. मायासुं ज्यानाः    २. न्ह्यलि, खँग्वः व तसाँ ल्वाक छ्यानाः    ३. खँग्वः खँग्वः चिना । १.ज्यानाग्व: (Verbal Formation) मायासुं  ‘ सा, सि, सु, पु, पू(पुलि),’ तँसा तयाः ज्याना तःगु व यासुया गुगुं व (Tense ) पाखें… Read more“९. ज्यानाखँग्व: (Formation of Words)”