Jheegu Information

नेवा: थर

नेवा: थर स्राेत – राेशन श्रेष्ठ जि पाजु मंगलकृष्ण श्रेष्ठं छन्हु जिके न्यनादिल । ‘नेवार थर कतिवटा छ? तिमीलाइ थाहा छ? जिं अन्दाज याना धयाबिया – ‘होला नि, १२५, १५० वटा जति ।’ पाजुं छगू नोटबुक लिकया क्यनादिल । ‘ल हेर, २५० वटा यहिं छ । यो त जम्मै श्रेष्ठहरु मात्र हो […]

नेवाः नसाः

चय्प्यता घासा (८४ ब्यञ्जन) :- १.पालु (तानातःगु पालु कू) २.म्वाःबुइ (मुस्या वाला) ३.वः (वःलय् धौ बुलेगु)४.कःसूबुइ (माय् वाला) ५.माय्बुइ (माय् वाला) ६.खय्पि(फसियागु कुचाकुचा)७.चय्पि (फसियागु कुचाकुचा)८. चःगुलि ९.सनांघासा(फर्क नातःगु)१०.धौ घासा(लैंचुलाः धौलय् वालेगु) ११.पालु घासा(पालु चुलाःधौलय् वालेगु) १२.कःसू वः१३.लाग्वः १४.भुतिबुइ (भुति वाला)१५. लापि१६.दुला(लै ध्यनाः मनाः हलू तयाः वालेगु) १७.हिंला (हिं तयाः वालेगु) […]