लप्ते

धुसिसिँया लप्ते हलुलप्ते ग्वाःलप्ते पंखास्वांलप्ते केरालप्ते लक्ष्मीसिमिया लप्ते थाय्भूयात ज्यनालप्ते,   प्रेतयात कुसालप्ते,    दुबसिलप्ते धुसिसिँया लप्ते थाय्भूयात ज्यनालप्ते, मोहनिबलय् केरालप्ते, प्रेतयात कुसालप्ते, तन्त्रया विशेष पुजाबलय् पलेस्वांलप्ते, ब्यांजा नकेत लक्ष्मीसिमिया लप्ते, विशेष पुजाय् हलु लप्ते, पंखास्वांलप्ते, ल्वय्यात ग्वाःलप्ते, दुबसिलप्ते

नेवाः संस्कारया हलंज्वलं

पूजा पर्व सत्यनारायण पूजाया ज्वलँ क्र. सामान   १. मनभाेग सत्तु १ भाग २. सत्यनारायणा द्यः १. ३. फलफूल मह्रि म्हतीं१ ४. नैवेद्य भाग म्हतीं१ ५. सिह्रा म्हतीं१ ६. ध्यःकस्ति,साःदुरू,साधाै   ७. जटावाल नैक्या गाे १ ८. चमरपंखा,प्वीगु शंख १,१ ९. नयेगु नैक्या गाे १ १०. शंख मय म्हतीं१ गाे… Read more“नेवाः संस्कारया हलंज्वलं”