Jheegu Information

नेवाःतसें छ्यलीगु चाया थलबल

pot

नेवा:तसें छ्यलीगु चा या थलबल बस्जा: या नां छु छु दु ? स्राेत – राेशन श्रेष्ठ कँय् , सिज:, ली, वह:, न, आदि धातु मदुबलय् न्हापालाक्क झी पुर्खापिन्सं चा या थलबल दयेकल जुइ । आदिम सभ्यताया ज्वलन्त चिं अजा:गु चा या थलबल बस्जा: आ:तक नं झीसं छ्यलाबुलाय् वयाच्वंगु खना । […]

लप्ते

धुसिसिँया लप्ते हलुलप्ते ग्वाःलप्ते पंखास्वांलप्ते केरालप्ते लक्ष्मीसिमिया लप्ते थाय्भूयात ज्यनालप्ते,   प्रेतयात कुसालप्ते,    दुबसिलप्ते धुसिसिँया लप्ते थाय्भूयात ज्यनालप्ते, मोहनिबलय् केरालप्ते, प्रेतयात कुसालप्ते, तन्त्रया विशेष पुजाबलय् पलेस्वांलप्ते, ब्यांजा नकेत लक्ष्मीसिमिया लप्ते, विशेष पुजाय् हलु लप्ते, पंखास्वांलप्ते, ल्वय्यात ग्वाःलप्ते, दुबसिलप्ते

ग्वय्या महत्व

प्रा. वज्रमुनि वज्राचार्यमतिना ल्याः१२               नेवाःत सांस्कृतिकरूपं अतिकं त:मिपिं ख: । नेवाःतय्‌गु म्हसीका धैगु हे इमिगु भाषा व संस्कृति खः । झी  पुर्खापिं झीगु संस्कृतिया सर्जकपिं खः । जीवनयात गम्भीररूपं विचा:याना: तत्कालीन समाज व भूगोलयात ल्वय्कसंस्कृतिया निर्माण याना: सरल व आनन्दपूर्वक जीवनय्‌ छ्यला: वंपिं अग्रजपिनिगु म्हसीका नं संस्कृती लुयावइ । संस्कृति […]

नेवाः संस्कारया हलंज्वलं

पूजा पर्व सत्यनारायण पूजाया ज्वलँ क्र. सामान   १. मनभाेग सत्तु १ भाग २. सत्यनारायणा द्यः १. ३. फलफूल मह्रि म्हतीं१ ४. नैवेद्य भाग म्हतीं१ ५. सिह्रा म्हतीं१ ६. ध्यःकस्ति,साःदुरू,साधाै   ७. जटावाल नैक्या गाे १ ८. चमरपंखा,प्वीगु शंख १,१ ९. नयेगु नैक्या गाे १ १०. शंख मय म्हतीं१ गाे […]