Jheegu Information

नःला स्वनेगु

नःला स्वनेगु डा.चुन्दा वज्राचार्य         मोहनि नखःया प्रारम्भ न:ला स्वनाः जुइ । आश्विन शुक्ल प्रतिपदाकुन्हु मोहनि नखः न्ह्याकेगुया लागि प्रत्येक छँय्‌ छँय्‌ नःला स्वनेगु सुचिनिचि याना: खुसि फि कयाहया:, नील: कयाहया:, पँचा व फि ल्वाकछ्याना’ गुम्हसिया बँय्‌ तुं गुम्हसिया भ्यगतय्‌, गृम्हसिया सली सलिखय्‌ फि ल्वाकज्यागु पँचा जायेका: […]

मोहनि नखः खः

मोहनि नखः खः पूर्ण ताम्राकार               झीसं दँय्‌दसं हनाच्वंनागु नखः मध्ये छगू मोहनि नखः खः । गैर नेवाःतय्‌स॑ मोहनि नखःयात ‘दशैँ वा ‘बडा दशैँ धायेगु यानाच्वंगु दु । मोहनि छाय्‌ व गुबलेनिसें हनेगु यात धयागु खँ संस्कृतिविज्ञ व संस्कृति बारे च्वसु व सफू पिंथना […]

वंघःया आजुद्यःया छ्यं यलम्बरया मखु

वंघःया आजुद्यःया छ्यं यलम्बरया मखु पूर्ण ताम्राकार ‘पलिस्था’ दँ १५, ल्याः १५, ने.सं. ११२७          नेपाःया राजधानी काठमाडौं । नेवाःभासं काठमाडौंयात येँ धाइ । लिच्छविकालय्‌ येँया शहरी लागायात “कोलिग्राम व “दक्षिण कोलिग्राम” धायेगु यानातःगु खः । मल्लकालय्‌ वयाः येँयात “कान्तिपुर” “काष्ठमण्डपुर” वा “काष्ठमण्डपनगर” धायेगु याःगु जक मखुसे गुगुं ऐतिहासिक सामग्री येँयात […]

उपाकू वनेगु

upaku

उपाकू वनेगु डा.चुन्दा वज्राचार्य       ञंलाथ्व द्वादशी कुन्हु हे अर्थात भाद्रशुक्ल ट्वादशी कुन्हु दछिया दुने मृत्यु जूपिनि नामय्‌ थाय्‌ थासय्‌ द्यःद्य:पिन्त मत: तया: उपाकू वनेगु धका: वनेगु याई । थुबलय्‌ विशेष यानाः यँया शहरया लँ मजुसे उबलय्‌ या लागां पिनेया लँपु लँपुजक जुया: मत: ब्यू वनीगु खः । […]

यःसिं थनेगु

yoshin80

यःसिं थनेगु डा.चुन्दा वज्राचार्य           यँयाः वा इन्द्रजात्राया सुरु य:सिं थना:निसें सुरु जूसा य:सिं क्वथया क्वचायेकीगु खः ।  यँया: सुरु जुइ च्यान्हु न्ह्य:निसें सरकारी जंगी कर्मचारी नाय: महानाय: रकमी गुथियारत सरकारी पुरोहितपिं सकलें जाना: यँयाः पूर्वपाखे अवस्थित नाला गांयाथाय्‌ च्वंगु य:सिंगु धाःथाय्‌ य:सिं काः वनेगु याइ […]

चथाः

kamaladi-ganesh6

चथाः डा.चुन्दा वज्राचार्य           नेवाःत थज्याःगु जाति खः, गुगु जातिं ल्वहंया मूर्तियात द्यः धकाः हनेगु स्वयां न्हापां प्रकृतियात हे द्यः कथं हना वयाच्वंगु जाति खः । धर्तिमाता धकाः पृथ्वी हे दकले तःधम्ह द्यः भाःपीपिं जाति खः । लः पिहां वइगु लःया मुहान,बुँगाः,तुं, नाग,ब्यांचा,क्व, खिचा, सा, दाजुकिजा, कुमार, […]