Jheegu Information

All information of newar community.
No Image Available

लुँभुया अभिलेख मुना

 Author: अाेमकारेश्वर श्रेष्ठ  Category: अनुसन्धान, नेवाःसफू, न्हूगु  Publisher: गाउँ बिकास समिति, लुँभु  Publish: 2012  ISBN: 978-9937-2-5636-0  Pages: 142  Country: नेपाल  Language: नेपालभाषा  Dimension: 5 in x 7 in
 Description:

धलः

अध्याय १ अध्ययन परिचय
१.०  न्हेख
१.१ म्ह्सीका
१.१.१ नामकरण
१.१.२ जनसंख्या वितरण
१.१.३ त्वाःबहाः
१.१.४- कुना बिनां ११
१.१.५ आकृति १४
१.२ समस्या कथन १५
१.३ अध्ययनया उद्देश्य १५
१.४ न्ह्यज्या १५
१.५ अध्ययनया विधि १८
१.५.१ अध्ययन क्षेत्र
१.५.२. अध्ययन त्गगा
१.५.३ सैद्वान्तिक पक्ष
१.५.४. तथ्याङक
१.६ अध्ययन माःहना
अध्याय २ लुभूया अभिलेख

 

Shyam Lal Shrestha
shyam-lal-shrestha-ji
Your Contribution