By ?admin?

शैव धर्म

म्हसीका           शैवधर्म दकले पुलांगु धर्म खः । ऋग्वेदय्‌ शिवयात असूर, शत्रुवाचकया रुपय्‌ कयातःगु दुसा, रुद्रया…

By ?admin?

नेवाः लजगाः

१.सुइकाः २.सार्की ३.ल्वंहकःमी ४.अजि ५.वःकःमी ६.च्यामखलः ७.साझुवा ८.म्ह्य ९ भुतुसुवा १०.भरिं ११.बञ्जा १२.फाेगिं १३.पाे १४.पुं १५.सापू १६.नाय १७.नकःमी १८.कउ १९.नउ…

By ?admin?

गुंपुन्हि

डा.चुन्दा वज्राचार्य डा.बालगाेपाल श्रेष्ठ डा.चुन्दा वज्राचार्य गुंपुन्हि        गुंलाथ्व पुन्हिकुन्हुया दिंयात नेवा: समाजं गुंपुन्हि धकाः हनावयाच्वंगु दु । श्रावणशुक्ल…

By ?admin?

यल पञ्चदान

डा. चुन्दा बज्राचार्य  यल पञ्चदान           गुंलाथ्व अष्टमी अर्थात श्रावणशुक्ल अष्टमीकुन्हु यलय्‌ च्वंपिनि यल पञ्चदान धका:…