By ?admin?

ग्वय्या महत्व

प्रा. वज्रमुनि वज्राचार्यमतिना ल्याः१२               नेवाःत सांस्कृतिकरूपं अतिकं त:मिपिं ख: । नेवाःतय्‌गु म्हसीका धैगु हे इमिगु भाषा व संस्कृति खः ।…

By ?admin?

वैष्णवधर्म

-उपप्रा वज्रमुनि वज्राचार्य नेपालय् वैष्णवधर्म           नेपाःया पूर्व पश्चिमया पहाडि लागाय् ई.पू. पाखे वैष्णवमतं दकले न्हापां…

By ?admin?

शाक्त धर्म

-उपप्रा वज्रमुनि वज्राचार्य म्हसीका शाक्त शक्तिपाखें वःगु खँग्वः खः । फुक्क विश्व ब्रम्हाण्ड शक्तिपाखें दुगु खः । शक्ति थ्व ब्रम्हाण्डया…

By ?admin?

शैव धर्म

-उपप्रा वज्रमुनि वज्राचार्य म्हसीका           शैवधर्म दकले पुलांगु धर्म खः । ऋग्वेदय्‌ शिवयात असूर, शत्रुवाचकया रुपय्‌…