स्वांयापुन्हि(बुद्ध जयन्ती)

डा.चुन्दा वज्राचार्य

बैशाख शुक्ल पूर्णिमा कुन्हु सिदार्थ गौतम बुद्धया जन्म जूगु दिं ख: । बोधिज्ञान नापं निर्वाण नं प्राप्त थ्व हे न्हि कुन्हु जूगु खः । उकिं थ्व न्हिकुन्ह॒ बौद्ध धर्माबलम्बीपिंसं भगवान्‌ बुद्धयात लुमंका: छँय्‌ छँय्‌ भगवान बुद्धयात पूजा यायेगु, बौद्ध घ्वाँय् ब्वयेकेगु, गुम्ह गुम्ह पञ्चशीलय्‌ च्वनेगु, गुम्हं अष्टशीलय्‌ च्वनेगु, अले ध्यानय्‌ च्वनेगु नं थ्व न्हि कुन्हुनिसें याइ । थ्व कुन्हु विशेष याना: हिंसा यायेगु जुइ मखु । ला मनसें भोजन यायेग्‌ चलन दु । नापं बिहार बिहारपतिं बुद्ध पूजा यायेगु बुद्धया अस्ति धातुयात शहरय्‌ परिक्रमा यायेगु ज्या नं थ्व कुन्हु जुइ । बौद्ध धर्माबलम्वीपिनिगु निंतिं थ्व दिं साप हे महत्वपूर्ण जू ।

 

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *