सामाजिक संस्कृति

नेवाः संस्कार :-

               संस्कारया शाब्दिक अर्थ परिष्कृत रुपं याना व:गु ज्या खः तर प्रचलित अर्थ खः सुखमय जिवनया निम्ति न्हापनिसें यानाव:गु विधि ब्यबहारया ज्या | थ्व कथं नेवाः संस्कृतिया दुने मुख्यत: सामाजिक संस्कृति धयागु प्वाथय् दुसानिसें वो मचाबुसांनिसें सिधुंका तक यायेगु रितिथितिया संस्कार खः | 

        खला नेवा: जाति धयागु त:गु जातं सयुंक्त छगू बिशाल समाज खः | उकिं थुपिंस गुलिं जातया छुं फरक संस्कार नं मदुगु मखु अथेसां नेवाःतय मंका: धयाथें जुयाच्वंगु संस्कारयात नेवाः संस्कृतिया विशेष अङ्ग कथं नालाता:गु दु | थ्वकथंया मनू प्वाथय् दुसांनिसें बुयाः सीधुंका: तक यायेगु परम्परागत ज्या छु छु खः उकिया सारांस न्ह्याब्वये |

मचा प्वाथय् दुसांनिसें बुया:लि सिधुंका तक यायिगु पारिवारिक रितिथितिया संस्कार :-

 • १. मचाबुये छुं दिन न्हेव धौबजि नकेगु
 • २. मचाबूगु ब्यंकेगु
 • ३. जात: च्वया: नां छुनेगु
 • ४. मचाबूगु स्वकेगु
 • ५. मचाबूगु लहियेत थ:छेंय् यंकेगु
 • ६. मचाया न्हायपनय् प्वा:खानेगु
 • ७. मचा जन्कु (जा नकेगु)
 • ८. मचाया निदं बुदिं हनेगु
 • ९. मचायात आख:ब्वंकेगु शुरु यायेगु
 • १०.मिजंमचाया बुसंखा (चुडाकार्म), मिसा मचाया इहि यायेगु
 • ११. मिजं मचाया कयता पूजा वा बरेछुये (ब्रतबन्ध), मिसा मचाया बाह्रातये
 • १२. विबाह
 • १३. ज्याथ जिथिजन्कु
 • १४.सिज्या

नेवाः 
रेवतीरमणानन्द श्रेष्ठ बैद्य 

Spread the love