Jheegu Information

All information of newar community.

थाय्

नास:द्य:

१.न्हुघ : गणे द्य:
२.सातघुम्ति, ठमेल, गल्कोपाखा 
३.ठमेल,भगवान बहाल पछाडि
४.ठमेल चोक,क्षेत्रपाटि,डल्काे ५.रक्तकाली,टेङ्गल,बाङ्गेमुढा
६.नघ:-
७.नघ:,सिघ:,कुसुमवियलाछि- 
८.थंहिति
९.ज्याठा चाेक,तंलाछि,ध्वाखा बहाः
१०.ध्वाखा बहाः त्यौड-त्यौड नास: द्य:
११.त्याैड कमलाछि
१२.इनबहा:(अन्नपूर्ण स्कुल)
१३.कान्तिपथ
१४.जमल.कमलाछि
१५.असन,महाबौद्ध गल्‍ली
१६.वालकुमारी,जनबहाल
१७.सुचिका गल्‍ली
१८.खिउलं
१९.न्ह्याेखा,किलागल गल्ली
२०.किलागल गणेद्यः,इन्द्रचाेक
२१.चाेख्चा गल्ली-दछेँ ननी
२२.चाेख्चा गल्ली,इन्द्रचाेक क्लब
२३. चाेख्चा गल्ली,इतुंबहाः,ताहाननी २४.इतुंबहाः,किलागल,नरदेवी,यट्खा
२५.प्याफल मरू,पिंग ननी
२६. काष्ठमण्डप, इलाछें भिमसेनस्थान
२७.लाखेननी,मजीपाट
२८.मजीपाट,चिकंमुगल गल्‍ली
२९. जिकंमुगल गल्‍ली
३०. सिकंमुगल, मरु
३१.हनुमानढोका ,नासचोक
३२. नासचोक,बसन्‍तपुर दमकल
३३. बिशालबजार ,फसीकेब
३४.वटु
३५. न्यरोड,हिमालयन स्कुल 
३६. न्‍युरोड ढोका
३७.रणमुक्तेश्वर, ओमबहाल
३८.यंगाल, इकुबहाल
३९. ज्याबहाल दलाछि
४०. युतुननी युतु नास: द्य:
४१. खोल्चापाखा, नास: चोक
४२.तःननी ब्रम्हटाेल,दलाछि
४३.लगन- लगं नास: द्य:
४४.गोफल, ब्रम्हटोल, (श्वेतभैरव). 
४५.स्वतांमुग गल्‍ली,लस्कननी, चल्खु
४६.इनाखा: माक गल्‍ली,सबलबहाल
४७ दगु:छें, मचली, पचली भैरव
४८.नै अजिमा, नेशनल ट्रेडिङ्ग, वन्‍दे
४९. ह्युमत्‌ 

१.
२.गल्कोपाखा नास द्यः
३.ठमेल नास द्य:
४.पोडे टोल नास: द्य:
५.थायमरु नास: द्य:
६.नघ: नास: द्यः
७.कुसुमबियलाछि नास: द्य:
८.थंहिति नास: द्य:
९.ध्वाखा बहा: नास: द्य:
१०.त्यौड नास: द्य:
११.जमः नास: द्य:(१) (कमलाछि)
१२.जमः नासः: द्य:(२) (इनबहा:)
१३.जम: नासः छ:(३) (जमल)
१४.कुनाय् टोल नास: द्य:
१५.नास: ननी नास: द्य:
१६.जनबहा: नास: द्य:
१७.सुचिका गल्‍ली नास: द्य:
१८.खिलं नास:द्यः
१९.किलागल नासः द्यः
२०.वंघ नासःद्यः (१)
२१.वंघ नासःद्यः (२)
२२.वंघ नासःद्यः (३)
२३.ताहाननी नास: द्यः
२४.यट्खा नासः द्यः
२५.पिंग ननी नासःद्यः
२६.भिन्द्यः त्वा: नास: द्यः
२७.मजीपा: नास: द्यः
२८.चिकंमुग: (भिन्‍द्यः) नास: द्य:
२९.चिकंमुग: नास: द्यः
३०.मरु नास: द्य:
३१.लाय्कु नास:द्यः
३२.भुगोलपार्क नास: द्य:
३३.मिखाद्धों नास: द्य:
३४.वटु नास: द्य:
३५.दुगं बहि नास: द्यः
३६.टेबहाल नास: द्य:
३७.ओमबहा: नास: द्यः
३८.इकुबहाल नास: द्यः
३९. दलाछि नास:द्यः(१)
४०. युतु नास: द्य:
४१.  खोल्चापाखा नास: द्य:
४२.दलाछि नास:द्यः
४३.लगं नास: द्य:
४४. ब्रम्हत्वा नास: द्य:
४५. चल्खु नास: द्यः
४६.सबलबहाल नास: द्यः
४७ पचली नास: द्यः
४८.वन्‍दे नास: द्यः
४९. ह्युमत्‌ नास:द्य:

बृहत यँ नास: द्य: पूजा २०७१ रुट मंसिर २८  

Spread the love
Shyam Lal Shrestha
shyam-lal-shrestha-ji
Your Contribution