फम्पिया बज्रयोगिनी जात्रा

श्रीकृष्ण मानन्धर फर्पिङ,येँ 
तिकिझ्या: वा:पौ 

         फपिंङ बस्तीया उत्तर पश्चिम स्थित बन जंगलय् भगवानपिनिगु थाय् दु । पूर्वी फेदम् फनिकेश्चर, शेषनारायण देग: , वासुकी कुण्ड अले दक्षिण भागय्  वज्रयोगनी माईया देग: व गोरखनाथया पालि दु । वहे च्वय् दुगु उग्रदेवी दक्षिणकाली माईया पुलांगु थासय् पिठया रुपय् कयात:गु दु । आ: वया: बज्रयोगिनी व गोरखनाथ फर्पिङया पर्यटकीय दृष्टिकोण महत्त्वपूर्ण र्केन्द्रविन्दु जुइ धुंकल । असुरा केवया नामं हे सी दु कि फर्पिङय् थाय्  थासय् गुफात यक्व दु । व गुफाय् च्वना सिद्ध योगीपिं जप ध्यान याना: सिद्ध प्राप्त याइ धइगु कथन नं दु । न्हापांनिसें हे धर्म संस्कृतिया दृष्टिं  तसकं वैभवशाली बौद्ध विद्वान व तान्त्रिकपिं  फर्पिङय् यक्व दु । ओङयान धइगु थाय्या  छम्ह नांजा:पिं आचार्यत नं वया: योगिनीया आराधना याय्गु व गुरु पद्मसम्भवं फर्पिङय् तपस्या या:गु तथ्यं  याना: नं लामा, तिब्बतियनतय्सं फर्पिङयात स्वर्गद्वारया रुपय् कयात:गु दु । स्वर्गद्वारय् च्वंगु हिन्दु , बुद्धिष्टं  अत्यन्त मानेयाइगु बज्रयोगिनी देग: वि.सं. २०२७ सालय् कलेवर हिला: देवीया प्रतिष्ठा या:गु विषयलय् उल्लेख नेपाल भाषा अभिलेख शिलापत्र देग:या भूइँतल्लाय् प्रवेश नापं च्वयात:गु खनेदु । थौंकन्हय् बज्रथोगिनीया पूजारी ललितपुर बुवहालया राजभाई बज्रचार्य ख: । 

          थथे याना: बज्रयोगिनी देग:या अवस्था न्ह्याथे जूसां लोकयात उद्धार याइम्ह छम्ह माईया रुपं काइ । छगू इलय् वाफय् नं देसय् अस्तव्यस्त या:गु  इलय् माइ बज्रयोगिनी दक्व प्यं चीका: लोकयात उद्धार या:गु किम्बदन्तीत नं लुयाव:गु दु । थ्व हे कारणं याना हर्ष उल्लास नापं फर्पिङय् प्रत्येक डँ गुंला (साउननिसे भदौतक) छवा:तक फर्पिङया प्रत्येक छेंखां मेमेगु वालय् स्वयां  अप्व: पूजा आराधना याय्गु प्रचलन दयावयाच्वंगु दु । 

           फपिंङय् प्राय: नेवा: जातया नव विवाहितपिं थ्व हे देगलय् वञ्जला पूजा याय्गु  याइ । देवीया मूर्ति बांलाक्क क्वथीक स्वय्बलय् देपा तुति आकाशय् ल्ह्वनात:गु व जव:गु तुति भूमि चुयाच्वंगु खनेदु । जव ल्हातय् बज्रकर्तिया व खवय् पात्र धारण यानात:गु व खत्वाङ ज्वना त:म्ह देवीया जव व देपा: क्रमश: सिगिनी, व्याङ्गीनी दु । बज्रयोगीनी भगवानयात हिन्दु व बौद्ध धर्मवलम्बी दक्वसिनं समानरुपं माने याना वयाच्वंगु दु । भाद्र कृष्ण त्रयोदशी (जुग:चह्रे ) खुन्हु बज्रयोगिनीया प्रतिमा सुन्दर चल विग्रह खतय् विराजमान थाका: फर्पिङ परिक्रमा याकी । उगु मुर्ति निर्माण मजूगुलि बज्रयोगिनीया साधान याना: कलशया जक जात्रा याइ धइगु उल्लेख वंशावली दगु खनेदु । 

            थो वया: बज्रथोगिनीयागु हे प्रतिमा मुर्तिया जात्रा याइ । जात्रा याय् छन्हु न्ह्य: गामय् च्वंपिं बाजं ज्वना: द्य: का वइबलय् पुजारीं रथय् मुर्ति  तया: साधना पूजा विधि सम्पन्न याना: बाजं टोली व गुथियारतयत पाहॉकथ जलपान थाका: मुर्ति  रथय् तया: नारायण डबली परम्परानिसें तया वयाच्वंगु दु । छेंय् स्वागत लसकुस पूजा याना: चच्छी भजनकृतन याइ व मत ज्याक: वइपिनिगु भिड नं दइ । 

            कन्हय् खुन्हु सुथ सँल्हु (सक्रान्ति) गुथिया गुथियारपिं विभिन्न थासं बाजं नापं त:धंगु पूजा कया: पूजा याय्गु याइ । पूजा सिंधय् धुंका: २ बजेनिसे बज्रयोगिनीया जात्रा यक्व हे न्हयइपुसे च्वनी । फर्पिङया प्यखेरं थीथी किसिमया बाजंनापं उपस्थित जुइ । थ्व जात्राय् दक्व जातजात्तिया मिस्तय्सं  थ:गु भेषभूषा श्रृंगार याना: अपसं  च्वना माइया जात्रा याय् बलय् खतया न्ह्य: न्ह्य:  लाइनय् च्वना: अविर धुप विशेष लावा ह्ववली । जात्राय् फर्पिङया न्हय्गु त्वालय् परिक्रमा याय्गु  व न्हय्गु त्वालं काप: लाना: द्य:या जात्रा याइपिनिगु विशेष सहभागिता दइ । जात्राय् म्ह दाना: वनीपिं धर्मावलम्बीपिं यक्व हे दु । यक्व मनोरञ्जनात्मक रुपं फर्पिङया फुल्चोकी गामं ( थैली नाच) म्हिचा प्याखं क्यनीगु प्रचलन नं दु । थथे याना: जात्रा धुंकेव हानं नारायण डबलीइ वनी अले बज्रयोगीनी द्य:या खत बाजं सहित यथास्थानय् थ्यंका: जात्रा सिधय्की ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *