ई व भुवन खंग्व

ई  समय  Time
सुथ बिहान Morning
तिन्हिन मध्यान्ह Noon/midday 
न्हिन दिउँसो Afternoon 
सनिल/सन्ध्यासाँझ Evening 
बहनि राती Night 
चान्ह मध्य रात Mid night 
उखुन्हु त्यसदिन That day 
म्हीग अस्ति day before yesterday 
म्हिग हिजो yesterday
थौं आज Today 
थौं कन्हय्आजभोलि Nowadays
कन्हय्भोलि Tomorrow 
कंस:पर्सि day after Tomorrow
कन्हय् कंस:भोलिपर्सि day after Tomorrow
लत्या देढ महिनाone n half month 
दत्या देढ वर्ष one n half year 
नगुने परार Year before last 
थगुने पोहर Last year 
थुगुसि यो सालThis year 
आकिओंअर्को साल Next year 
का:संल्हु मसान्त End day of month 
संल्हु संक्रान्तिFirst day of month 
तिथि तिथि Days of moon 
वा:हप्ता Seven days 
बा:छि पन्ध्रदिनFifteen days 
लच्छि एकमहिनाOne month 
ला महिना Month
दच्छि एक वर्ष One year 
भुवन Universe 
१.भूर्लोक भुवन 
२.भूवर्लोक भुवन 
३.जनलोक भुवन 
४.तपलोक भुवन 
५.स्वर्लोक भुवन 
६.महर्लोक भुवन 
७.सत्यलोक भुवन 
८.अतल भुवन 
९.वितल भुवन 
१०.सुत्तल भुवन 
११.तलातल भुवन 
१२.रसातल भुवन 
१३.महातल भुवन 
१४.पाताल भुवन 
दिशा  नेपाली English 
वंता  पूर्व  East 
यौता पश्चिम  West 
यन्ता  उत्तर  North 
इता  दक्षिण  South
वंकुली  आग्नेय कोण  East-South corner 
येकुलि  नैऋत्य कोण  South-West corner
यौकुलि  वायव्य कोण  West-North corner 
यंकुलि  इशान कोण  North-East corner 
ऋतु महिना Season 
बसन्त ऋतु चैत्र,बैशाखSpring 
गृष्म ऋतु जेष्ठ,असार Summer 
वर्षा ऋतुश्रावन,भाद्रRainy 
शरद ऋतुश्रावन,भाद्रAutumn 
हेमन्त ऋतुमंसिर,पुषWinter 
शिशिर ऋतु माघ,फागुनCold 
 
Spread the love